Ph.D. theses supervised by Zbigniew Kotulski

Home


Contents:

Completed 
      Kamil Kulesza, (IPPT), Secret Sharing Schemes for Graphs (In Polish: Schematy podziału sekretu dla grafów), 2005
      Bogdan Księżopolski, (PJWSTK), Security and Optimization of e-Services (In Polish: Bezpieczeństwo i optymalizacja procesów realizowanych drogą elektroniczną), 2006
      Aneta Zwierko, (WUT), Application of Cryptographic Protocols in Mobile Agents Systems (In Polish: Zastosowanie protokołów kryptograficznych w systemach agentów mobilnych), 2007
      Piotr Kotlarz, (IPPT), Neural Networks for Solving Cryptology Problems (In Polish: Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii), 2008
      Marta Rybczyńska, (WUT), Protection of Network Anonymity Systems from Traffic Analysis Attacks (In Polish: Ochrona sieciowych systemów anonimowości przed atakami opartymi na analizie ruchu), 2010
      Przemysław Kukiełka, (WUT), Detection of Attacks on Information Systems with Adaptive Methods (In Polish: Wykrywanie ataków na systemy informacyjne z wykorzystaniem metod adaptacyjnych), 2011
      Krystian Baniak, (WUT), Revocable Anonymity in Network Surveillance Applications (In Polish: Zagadnienie odwoływalnej anonimowości w systemach nadzoru sieci), 2011
      Paweł Koszut, (WUT), An Open-Source Approach to Reducing Exposure to Hidden Functions in Electronic Devices and Software (In Polish: Zastosowanie techniki open-source do zmniejszania ryzyka występowania ukrytych funkcji w urządzeniach elektronicznych i oprogramowaniu), 2011
      Paweł Szałachowski, (WUT), Lightweight Cryptographic Protocols for Group Communication (In Polish: Lekkie protokoły kryptograficzne dla komunikacji grupowej), 2012
      Michał Trojnara, (WUT), StreamHash: A New Family of Cryptographic Hash Functions (In Polish: StreamHash: Nowa rodzina kryptograficznych funkcji skrótu), 2012
      Grzegorz Oryńczak, (IPPT), The Agent System for Enhancement of Secure Real-time Services (In Polish: System agentowy dla wspomagania bezpiecznych usług czasu rzeczywistego), 2015
      Damian Rusinek, (WUT), The QoP-ML-Language-Based Adaptive System for Security Level Adjustment in WSN (In Polish: Adaptacyjny system doboru poziomu bezpieczeństwa w bezprzewodowych sieciach sensorowych przy użyciu języka QoP-ML), promotor pomocniczy: dr Bogdan Księżopolski, 2016
      Omar Reyad, (WUT), New Constructions of Elliptic Curves-based Pseudo-random Number Generators (In Polish: Nowe konstrukcje generatorów liczb pseudolosowych wykorzystujące krzywe eliptyczne), 2017
      Mariusz Sepczuk, (WUT), An authentication management schema with Quality of Protection and Quality of Experience (In Polish: Schemat zarządzania uwierzytelnieniem ze zmiennym poziomem bezpieczeństwa i oceną satysfakcji użytkownika), 2018
      Marcin Tunia, (WUT), New adaptive model of non-repudiation service with hard and soft security techniques (In Polish: Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności wykorzystującej twarde i miękkie mechanizmy bezpieczeństwa), 2018
      Albert Sitek, (WUT), Contextual security management of electronic payment systems (In Polish: Kontekstowe zarządzanie bezpieczeństwem elektronicznych systemów płatniczych), 2019
[Contents]  [Home]

Initiated 
      M.Sc. Tomasz Ciszkowski, (WUT), Reputation in Anonymous Ad hoc Networks (In Polish: Usługa reputacji w anonimowych sieciach ad hoc)
      M.Sc. Łukasz Kucharzewski, (WUT), Advanced Access Control Methods in Heterogeneous Wireless Networks (In Polish: Zaawansowane metody kontroli dostępu w heterogenicznych sieciach bezprzewodowych)
      M.Sc. Michał Łuczaj, (WUT), The Tool for Static Analysis of C-language Source Code Security (In Polish: Narzędzie do statycznej analizy bezpieczeństwa kodu w języku C)
      M.Sc. Fahad Naim Nife, (WUT), New Security Management Scheme for Software-Defined Networks (SDN) (In Polish: Nowy schemat zarządzania bezpieczeństwem dla sieci programowalnych (SDN))
      M.Sc. Tomasz Nowak, (WUT), Determination of isolation in sliced networks using fuzzy and probabilistic models (In Polish: Wyznaczanie izolacji w sieciach plastrowych z wykorzystaniem modeli: rozmytego i probabilistycznego)
      M.Sc. Maciej Olewiński, (WUT), New security solution for REST-based web services (In Polish: Nowe rozwiązanie zapewnienia bezpieczeństwa informacji dla usług sieciowych wykorzystujących architekturę REST)
[Contents]  [Home]