Students' theses supervised by Zbigniew Kotulski

Home


Contents:

M.Sc. Theses, completed 
01 Dominik Zasiewski, Zarządzanie tożsamością. Analiza problematyki oraz dostępnych rozwiązań , 2005, III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterska z kryptografii ENIGMA 2006
02 Magdalena Osiak, Szyfry wielomianowe. Analiza porównawcza i perspektywy rozwoju , MiNI, 2006
03 Olga Kobylańska, System ochrony przed niechcianymi wiadomościami elektronicznymi, 2006, dyplom z wyróżnieniem
04 Sebastian Ogłaza, Defending Against Distributed Denial of Service Attacks, 2006
05 Krzysztof Policha, Metody algebraiczne kryptoanalizy szyfrów wielomianowych, MiNI, 2007, II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterska z kryptografii ENIGMA 2007
06 Jakub Piotrowski, System poufnej i anonimowej poczty elektronicznej, 2007
07 Marcin Pisarzak, Zabezpieczenie usług internetowych w komunikacji z użytkownikiem, 2007
08 Borys Uchański, Zarządzanie systemami wykrywania włamań, 2007
09 Leszek Wawrzonkowski, Bezpieczeństwo aplikacji użytkownika w telefonach komórkowych z Java2, 2007
10 Marcin Maliszewski, Protokoły gotówki elektronicznej, 2007, dyplom z wyróżnieniem
11 Karol Jastrzębski, Kryptoanaliza algorytmu chaotycznego szyfrowania obrazu, 2007, dyplom z wyróżnieniem
12 Michał Łazicki, Kryptosystem z generacją skrzynek podstawieniowych w czasie rzeczywistym wykorzystujący dyskretne chaotyczne układy dynamiczne, 2007, dyplom z wyróżnieniem
13 Rafał Tuwalski, Systemy mobilnych agentów na przykładzie zaprojektowanego i zaimplementowanego systemu przeznaczonego do ćwiczeń laboratoryjnych, 2007
14 Arkadiusz Płoski, Architektura bezpiecznej aplikacji Instant Messaging opartej na protokole MSRP, 2007
15 Jakub Grabowski, Architektura bezpiecznych aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition. Studium przypadku - Internetowy System Obsługi Konferencji Naukowych, 2007, dyplom z wyróżnieniem
16 Piotr Majkowski, Automatyzacja procesu tworzenia sprzętowego narzędzia służącego do rozwiązywania zagadnienia logarytmu dyskretnego na krzywych eliptycznych, 2008, dyplom z wyróżnieniem
17 Leszek Tomaszewski, Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP, 2008
18 Paweł Grajewski, Rozszerzalne proxy dla Web Services na przykładzie implementacji standardu WS-Security, 2008
19 Michał Szymański, Zdalne archiwizowanie danych z wykorzystaniem technologii RBS (Remote Backup Services), 2008
20 Andrzej Piasecki, Generowanie ciągów bitów losowych z sygnałów pochodzących z komputera, 2008
21 Paweł Sawicki, Identity Management: evolution of the idea, 2008
22 Tomasz Winiarski, Security Analysis of Contemporary Unified Thread Management Appliances, 2008
23 Łukasz Wolański, System ochrony praw autorskich. Cyfrowe znakowanie obrazów kolorowych, 2008, dyplom z wyróżnieniem
24 Marcin Skierucha, Analiza systemów zarządzania tożsamością jako narzędzia łagodzenia ryzyka, 2008
25 Karem Moussa, Analyzing the Calibration of Industrial ABB Robots Using Robot Studio, 2008
26 Bartosz Dzirba, Gabriel Kujawski, Konstrukcja ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego kolektywnego uzgadniania klucza wykorzystująca metody HCI, 2009
27 Przemysław Górski, Rootkity w bazach danych - możliwości ataków i obrony, 2009
28 Jakub Wierzgała, Bezpieczeństwo aplikacji WWW tworzonych przy użyciu nowoczesnych narzędzi programistycznych JBOSS SEAM, 2009
29 Michał Głuchowski, Mechanizmy zarządzania ryzykiem w kartach EMV, 2009
30 Michał Zarychta, Mechanizmy profilowania użytkowników w sieci: wykorzystanie, analiza, zapobieganie, 2010
31 Łukasz Serwicki, Metody selektywnej degradacji obrazów cyfrowych oparte na szyfrach blokowych i układach chaotycznych, 2010
32 Łukasz Chmielarski, Bezpieczeństwo protokołu BGP - Program do wykrywania anomalii protokołu, 2011
33 Łukasz Polak, Analiza bezpieczeństwa sieci MPLS VPN, 2011, dyplom z wyróżnieniem
34 Paweł Kaczorowski, Projekt i analiza bezpieczeństwa protokołu pojedynczego logowania, 2011
35 Piotr Ignał, Rozszerzenie protokołu XMPP zapewniające bezpieczeństwo w relacji end-to-end, 2012
36 Marcin Alan Tunia, Rozproszony portal społecznościowy - bezpieczeństwo danych, 2012, dyplom z wyróżnieniem
37 Michał Rajkowski, System głosowania elektronicznego, 2012
38 Mariusz Sepczuk, Środowisko do tworzenia wyszukiwarek wykorzystujące elementy sieci semantycznych, 2012, dyplom z wyróżnieniem
39 Piotr Ciecierski, Aplikacja mobilna służąca do odblokowywania bankowego konta użytkownika wspomagana metodą zarządzania ryzykiem, 2012
40 Krzysztof Zalewski, Rozszerzenie mechanizmów bezpieczeństwa systemu SAP, 2012
41 Michał Korecki, Prywatność lokalizacji w usłudze elektronicznego myta, 2012
42 Adam Gołota, Magdalena Łyszczarz, Scentralizowane i rozproszone systemy uwierzytelnienia certyfikatów SSL, 2012
43 Albert Sitek, System biletowy dla urządzeń z systemem Android wykorzystujący interfejs NFC, 2013, dyplom z wyróżnieniem
44 Bartłomiej Słota, Wykorzystanie kart inteligentnych w systemie elektronicznej recepty, 2013, dyplom z wyróżnieniem
45 Wojciech Niewolski, Architektura systemu do zdalnej konfiguracji mobilnych terminali końcowych, 2014, dyplom z wyróżnieniem
46 Konrad Osiński, Bezpieczeństwo danych osobowych w chmurze obliczeniowej, 2014
47 Jakub Pilimon, Analiza bezpieczeństwa kart elektronicznych z symulacją ataku przedłużenia terminala, 2015
48 Tomasz Nowak, Projekt szyfru opartego na uogólnionej strukturze Feistela, 2015, dyplom z wyróżnieniem
49 Małgorzata Wierzgała, Bezpieczeństwo bankowości mobilnej, 2016
50 Radosław Jarzynka, Zapewnienie bezpieczeństwa end-to-end w komunikacji głosowej, 2016
51 Wojciech Rauner, Bezpieczna komunikacja bez szyfrowania, 2017, dyplom z wyróżnieniem
52 Paweł Żeszko, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w architekturze mikroserwisów, 2017
53 Serhii Onopa, Improving security of lightweight SHA-3 against preimage attacks, 2018
54 Sebastian Pakieła, Urządzenia przenośne jako narzędzia autoryzacyjne dla rozwiązań chmurowych wykorzystujące lekką kryptografię, 2018
55 Mateusz Wojtyś, PayChain: system mikropłatności oparty na technologii blockchain, 2018
56 Paweł Klimczuk, Narzędzie wspomagające wdrożenie normy ISO/IEC 27001, 2018
57 Mirosław Wojciechowski, Mikroobliczenia w blockchain jako forma mikropłatności, 2018
[Contents]  [Home]