Students' theses supervised by Zbigniew Kotulski

Home


Contents:

Engineer Degree Theses, completed 
01 Łukasz Damaz, Bezpieczne systemy jednokrotnego uwierzytelnienia dla usług internetowych 2005
02 Jakub Grabowski, Projekt i implementacja filtra pakietów dla urządzeń Pocket PC, 2005, II nagroda w konkursie SIiTT na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny telekomunikacji w 2005 r.
03 Przemysław Górski, Implementacja modelu jednoczesnego podpisywania i szyfrowania wiadomości wraz ze skojarzonym z nim protokołem kryptograficznym, 2005
04 Jakub Piotrowski, Znakowanie wodne plików wideo - projekt i implementacja znaku wodnego dla XviDa, 2005
05 Marcin Pisarzak, Uwierzytelnienie i autoryzacja z wykorzystaniem certyfikatów. Zastosowanie do kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), 2005
06 Piotr Radosz, System DRM dla książek elektronicznych, 2006
07 Dominik Derela, Bezpieczna sieć lokalna z wykorzystaniem UML (User Mode Linux), 2006
08 Wiktor Barcicki, System ochrony przed pharmingiem dla przeglądarki Mozilla Firefox, 2006
09 Michał Głuchowski, Emulacja karty elektronicznej EMV, 2006
10 Paweł Grajewski, Implementacja protokołu MIKEY z wykorzystaniem kart mikroprocesorowych, 2006
11 Karol Jastrzębski, Bezpieczna komunikacja wykorzystująca ciągłe chaotyczne układy dynamiczne, 2006
12 Piotr Majkowski, System rozpraszania obliczeń z zastosowaniem w rozwiązywaniu zagadnienia logarytmu dyskretnego na krzywych eliptycznych, 2006, z wyróżnieniem
13 Arkadiusz Płoski, Szyfry strumieniowe. Zastosowanie wybranych rozwiązań Ecrypt eSTREAM do zabezpieczenia komunikacji w sieci Ethernet, 2006, z wyróżnieniem
14 Łukasz Wolański, System ochrony własności intelektualnej. Zastosowanie DWT do cyfrowego znakowania obrazów, 2006, z wyróżnieniem
15 Paweł Sawicki, oc_tac. Trusted Authority Centre. Enterprise Edition, 2006
16 Tomasz Winiarski, Network Assets Identification, Traffic Analysis and Firewall Rule testing. Training Program for Windows Platforms, 2006
17 Łukasz Chmielarski, Mechanizmy uwierzytelniania w protokole HTTP - Program do monitorowania danych uwierzytelniających, 2009
18 Michał Zarychta, Nadużywanie Internetu w pracy w celach prywatnych - nieblokujący filtr treści, 2009
19 Łukasz Polak, Stegoanaliza dokumentów HTML, 2009, z wyróżnieniem
20 Paweł Kaczorowski, Bezpieczny egzamin internetowy, 2010,
21 Piotr Ignał, Bezpieczny komunikator w bezprzewodowej sieci heterogenicznej, 2010
22 Marcin Tunia, Realizacja usługi niezaprzeczalności w systemach baz danych, 2010
23 Piotr Ciecierski, Bankowość elektroniczna - implementacja mobilnego klienta banku zabezpieczonego tokenem, 2010
24 Magda Łyszczarz, Bezpieczna i bezstratna trensmisja zapisu EKG między pacjentem a lekarzem, 2010
25 Adam Gołota, Internetowy system wspomagający pracę przychodni lekarskiej, 2010
26 Michał Korecki, Ataki typu Cross-Site Scripting, 2010
27 Michał Sędek, Szyfrowanie wiedomości elektronicznych z wykorzystaniem krzywych eliptycznych, 2010
28 Paweł Marszałek, Elektroniczny notariat. Stemplowanie czasem dokumentów elektronicznych, 2011
29 Michał Rajkowski, System głosowania elektronicznego, 2011, dyplom z wyróżnieniem
30 Krzysztof Zalewski, System rejestracji zdarzeń do analizy bezpieczeństwa w sieci zarządzającej wykorzystującej protokół SNMPv3, 2011
31 Mariusz Sepczuk, Bezpieczeństwo tunelu 6to4, 2011
32 Michał Domański, Platforma do zarządzania zaufaniem, 2011
33 Bartłomiej Słota, Bezpieczny system elektronicznej recepty, 2012, dyplom z wyróżnieniem
34 Jakub Pilimon, Bezpieczny e-dziennik z mechanizmami kryptografii opartej na tożsamości, 2012
35 Bartosz Górski, System mikropłatności - dostęp pay-per-view do treści video, 2014
36 Piotr Małecki, System bezpiecznego głosowania wykorzystujący urządzenia mobilne z platformą Android, 2014
37 Tomasz Nowak, Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem notariatu elektronicznego, 2014
38 Bartosz Balcerek, System rekomendacyjny na urządzenia mobilne, 2014, dyplom z wyróżnieniem
39 Kajetan Bancerz, Bezpieczny tunel sieciowy, 2015
40 Radosław Jarzynka, System bezpiecznej lokalizacji osób, 2015
41 Wojciech Rauner, Bezpieczne repozytorium plików z mobilnym dostępem, 2015
42 Małgorzata Wierzgała, System elektronicznego głosowania dla spółek akcyjnych, 2015
43 Paweł Żeszko, Bezpieczna aplikacja do zarządzania inteligentnym domem, 2015
44 Mateusz Pieniak, System identyfikacji biometrycznej dla sektora medycznego, 2015
45 Mariusz Dobek, System bezpiecznego zdalnego dostępu do zasobów w modelu BYOD, 2016
46 Maciej Baksza, Aplikacja mobilna do bezpiecznego przechowywania zdjęć, 2017
47 Patryk Rosołek, System zabezpieczeń bankowych transakcji elektronicznych, 2017
48 Jakub Bańka, Projekt i implementacja systemu do głosowania elektronicznego, 2018
49 Michał Krzemiński, Rozproszony system Firewall dla IoT, 2018
[Contents]  [Home]